БИДНИЙ
ЭВ ЭЕ
ЭРЧ ХҮЧ
ЭРДЭМ УХААН
ХӨГЖЛИЙН ҮНДЭС

Тодорхойлолт авах

Оюутны лавлагаа, тодорхойлолт, баримт бичиг, нөхөн олголтыг зөвхөн өөрт эсвэл эцэг эх, эхнэр, нөхөрт баталгааг үндэслэн олгох ба холбогдох журмын дагуу хураамж төлнө.

Оюутны лавлагаа, тодорхойлолт, баримт бичиг, нөхөн олголтыг зөвхөн өөрт эсвэл эцэг эх, эхнэр, нөхөрт баталгааг үндэслэн олгох ба холбогдох журмын дагуу хураамж төлнө.

АШУҮИС-ийг төгссөн тухай тодорхойлолтыг Оюутны хөгжил, удирдлагын газар нь дараах зүйлсийг үндэслэн олгоно. Үүнд.

  • Диплом
  • Төгсөлтийн тушаал
  • Иргэний үнэмлэх
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial