ЭРДЭМ МЭДЛЭГТЭЙ – ЧАДВАРЛАГ 

ЭНЭРЭХ СЭТГЭЛТЭЙ – ХҮНЛЭГ

ЭРЧ ХҮЧТЭЙ – БҮТЭЭЛЧ 

ЭМЧ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭНЭ

ОЮУТНЫ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН

АШУҮИС-д шилжүүлэн суралцуулах оюутны тоог тухайн жилийн элсэлтийн хяналтын тоо, оюутны тоо, анги дүүргэлт зэргийг харгалзан сургалтын хөтөлбөр бүрээр тооцож гаргах ба суурь боловсролын дамжаанд шилжилт хөдөлгөөн хийнэ.

 • АШУҮИС-ийн хөтөлбөр шилжих хүсэлтийн маягт
 • Иргэний үнэмлэхийн лавлагааг E Mongolia цахим мэдээллийн системээс татан хэвлэх
 • 3х4 хэмжээтэй 1 хувь цээж зураг
 • Сургуулиас баталгаажуулсан судалсан багц цаг, дүнгийн тодорхойлолт
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж
 • Бүх шатны боловсролын бичиг баримтыг E Mongolia цахим мэдээллийн системээс татан хэвлэх
 • Тухайн сургуульдаа хоёроос доошгүй улирал суралцаж, 24 багц цагаас багагүй хичээл судалсан байх,
 • Судалсан хичээлийн голч дүн 2.8 ба түүнээс дээш байх,
 • Суралцах хугацаандаа судалсан хичээлийн тодорхойлолтыг баталгаат орчуулгын товчоогоор орчуулуулсан хуулбар,
 • Гадаад оронд ахлах сургууль төгссөн бол элсэлтийн ерөнхий шалгалттай дүйцэх /SAT болон IB бусад/ шалгалтын үнэлгээг баталгаат орчуулгын товчоогоор орчуулуулсан хуулбар
 • Хоёроос доошгүй улирал суралцаж, 24 багц цагаас багагүй хичээл судалсан байх,
 • Судалсан хичээлийн тодорхойлолт, голч дүн 2,8-аас багагүй байна.
 • Суралцаж байсан сургуулийн тодорхойлолт,
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын (ЭЕШ) оноо нь тухайн хичээлийн жилийн АШУҮИС-ийн сургалтын хөтөлбөрт элсэх босго оноонд хүрсэн байх,
 • Дэд бакалавр хөтөлбөрт шилжин суралцах бол нэгээс доошгүй улирал суралцаж, 12 багц цагаас багагүй хичээл судалсан байх, тухайн хөтөлбөрт шаардах ЭЕШ-ын оноотой байх
 • Суралцагч нь тухайн хөтөлбөрөөр хоёроос доошгүй улирал суралцаж, 24 багц цагаас багагүй хичээл судалсан байх,
 • Суралцсан хугацааны голч дүн 2.8 ба түүнээс дээш байх,
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын (ЭЕШ) оноо нь тухайн хичээлийн жилд АШУҮИС-ийн сургалтын хөтөлбөрт элсэх босго оноонд хүрсэн байх,

БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛИУД

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial