Эх хэл, өв соёлоо – Эрхэмлэдэг

Эх орон, газар нутгаа – Хамгаалдаг

Элэг нэгт ахан дүүсээ – Хайрладаг 

ЭХ ОРОНЧ ИРГЭН БАЙНА.

Оюутны хөгжил хөтөлбөр

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн
“ОЮУТНЫ ХӨГЖИЛ ХӨТӨЛБӨР” нь 2021 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн дараах 4 дэд хөтөлбөрийн хүрээнд амжилттай хэрэгжиж байна.
1. Эх оронч оюутан
2.Эрүүл, авьяаслаг оюутан
3.Үлгэрлэгч оюутан
4.Хөдөлмөрч оюутан

2023 онд 31 ажлыг төлөвлөн хэрэгжүүлсэн.

Wait. What is WordPress?

Far far away, behind the word Mountains far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmark

How long do I get support?

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line

Do I need to renew my license?

Marks and devious Semikoli but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way.

This is the heading

Дархан хил

Эх оронч сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, Монгол улсын хилийн зурвасын утга учрыг ойлгож, эрхэмлэдэг болсон байна.

Дархан хил 2022
Дархан хил 2023
Дархан хил

Дархан хил

Эх оронч сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, Монгол улсын хилийн зурвасын утга учрыг ойлгож, эрхэмлэдэг болсон байна.

Дархан хил 2022
Дархан хил 2023
Дархан хил
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial