Зорилго

Оюутнуудын тулгамдаж буй асуудлуудыг санал хүсэлт хэлбэрээр  авч шийдвэрлүүлэх мөн цаашлаад сургуулийн орчин нөхцөлийг судалгаагаар дүгнэн дүгнэлтийг сургуулийн удирдлагуудад мэдээлэх, сургалтын хэлбэрээр оюутнуудад хэрэгцээт мэдээллийг хүргэхэд оршино.

Үйл ажиллагаа

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial