Зорилго

Оюутнуудын бие даан хөгжих чадвар нөөц боломжийг нээн хөгжүүлж, мэргэжлийн чиг хандлагыг өсгөн нэмэгдүүлэн, оюутнуудын өмнө тулгамдсан аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд тэдний дуу хоолой болж, оюутныг хэрэгтэй мэдээллээр цаг алдалгүй хангаж, оюутны эрх ашиг хүсэл сонирхол байр суурийг төлөөлөн илэрхийлнэ.

Үйл ажиллагаа

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial