ДАХИН ДИПЛОМ ЗАХИАЛАХ

  1. Дахин олгох хүсэлт
  2. Иргэний үнэмлэхний хуулабар
  3. Хаяж гээгдүүлсэн бол зарлуулсан тухай бичиг
  4. Төгссөн тушаал
  5. Элсэлтийн тушаал
  6. Дипломын нүүр болон дүнгийн гаргацтай хуулбар

   (Тушаалын хуулбарыг сургуулийн архив болон архивын ерөнхий газраас шүүлгэж авна)

  7. АШУҮИС-ийн Хаан банкны 5031813389 тоот дансанд 100 000 төгрөг тушаасан баримт зэргийг бүрдүүлнэ.

БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛИУД

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial