Уриа үг хэрэгтэй

Оюутны хөгжил, удирдлагын газар

Оюутны хөгжил удирдлагын газар нь шинэ элссэн оюутныг бүртгэн авахаас эхлээд, төгсөх хүртэлх оюутан суралцагчидтай холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг зохион байгуулж, удирдан чиглүүлж ажилладаг.

Тус газар нь их сургуулийн оюутанд зөвхөн мэргэжил эзэмшүүлэхээс гадна ёс зүй, харилцаа хандлагын өндөр соёлтой, урлаг спортын авьяас чадвартай, эрүүл мэнд бие бялдар өв тэгш хөгжилтэй, хувь хүний хувьд хөгжиж чадсан, орчин үеийн нийгмийн чиг хандлагад бүрэн нийцсэн мэргэжилтэнг бэлдэх тэргүүн зорилготой.

ОХУГазрын бүтэц, үйл ажиллагаанд Оюутны соёлын төв, Оюутны эко төв, оюутны өөрөө удирдах сайн дурын байгууллагууд, холбоо, нийгэмлэг, клуб, зөвлөлүүд харьяалагдан ажилладаг

Үйл ажиллагааны чиглэл

Оюутныг дэмжих, удирдах

Төгсөгчид болон суралцагчдын мэдээллийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, шаардлагатай тодорхойлолт мэдээллийг шуурхай гаргах; Оюутны эрүүл мэндийг дэмжих, үзлэгт хамруулах. Суралцагчдын улсын болон олон улсын тэмцээн уралдаан, олимпиадад оролцох боломжийг нэмэгдүүлэх, хамтран зохион байгуулах. Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад үзүүлэх дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх. Тайлан мэдээ, программ, архивлах ажлыг чиглэлийн хүрээнд хийж гүйцэтгэх. Зээл, буцалтгүй тусламж, оюутны тэтгэлэгт хамруулах; Хөдөлмөр эрхлэх төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, зуучлах ажлыг зохион байгуулах; Оюутны байр, тэдний тав тух, орчин нөхцөлийг нэмэгдүүлэх сайжруулах чиглэлээр судалгаа бүхий төлөвлөгөөт = ажлыг хийх. Гадаад оюутнуудын эрүүл мэнд болон нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд бусад газар, байгууллагатай хамтран ажиллах.

Манай хамт олон

Д.Оюунбилэг

Газрын дарга

АУ-ны доктор, дэд профессор

Т.Мөнхзул

Ахлах арга зүйч

A small

Ж.Мядагмаа

Арга зүйч

A small river named

Д.Цогтсайхан

Арга зүйч

A small riv

Б.Түвшинбаатар

Мэргэжилтэн

A small river named D

Event Schedule

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradise

Get your Ticket

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradise

Earlybird

$ 200
 • Available tickets for this price
 • One Day Conference Ticket
 • Coffee-break & Networking

platinum

$ 500
 • Available tickets for this price
 • Two Day Conference Ticket
 • Coffee-break & Networking
 • Lunch and Networking
 • Talking the Editors Session

regular

$ 300
 • Available tickets for this price
 • One Day Conference Ticket
 • Coffee-break & Networking

Latest News

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradise

Get to the venue

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradise

REACH US

Get Direction the Event Hall

Street 140 Avenue, NY 90001 USA

inn eindhoven hotel

Elements users get 30 days of free access professional images sponsor.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial